×

Zarządzanie magazynem i analiza gospodarki magazynowej

Zarządzanie magazynem i analiza gospodarki magazynowej

Gospodarka magazynowa to szereg przedsięwzięć, które podejmuje przedsiębiorstwo, aby w sposób właściwy przechowywać dobra materialne (materiały, towary, półprodukty i produkty) pozwalające na poprawne funkcjonowanie firmy. W przedsiębiorstwach przemysłowych zadaniem gospodarki magazynowej jest stworzenie warunków, które zagwarantują ciągłe zaopatrzenie produkcji, stały dostęp do materiałów oraz wysyłkę wyrobów gotowych. W przedsiębiorstwach handlowych gospodarka magazynowa opiera się na zgromadzeniu i przygotowaniu odpowiedniego rodzaju towarów, w ilości, miejscu i czasie zgodnym z zamówieniem odbiorcy. Zarządzanie magazynem jest to więc całokształt przedsięwzięć i sposobów działania, które są skoordynowane ze sobą oraz dóbr i struktur organizacyjnych, optymalizujących możliwości magazynu.

Bardzo istotnym elementem działalności firmy jest systematyczna kontrola efektywności gospodarki magazynowej, ponieważ efektywne i sprawne zarządzanie magazynem umożliwia obniżenie kosztów oraz maksymalizację zysku. Jeśli magazyn jest źle zarządzany – rentowność przedsiębiorstwa spada. Okresowe kontrole mają na celu sprawdzić:

– jak zarządzane są zapasy i czy utrzymany jest właściwy poziom,

– technologię składowania dóbr

– wprowadzanie nowoczesnych i optymalnych rozwiązań organizacyjnych

– minimalizację kosztów transportu  na każdym etapie procesu logistycznego.

Aby przeanalizować gospodarkę magazynową przedsiębiorstwa stosuje się różne metody i wskaźniki.  Właśnie analiza wskaźnikowa cieszy się wśród przedsiębiorców największa popularnością. Opiera się ona na wykonaniu wyliczeń pewnych wskaźników, które następnie należy odpowiednio zinterpretować i wyciągnąć wnioski. Najczęściej stosowane wskaźniki to:

– wskaźniki wydajności

– wskaźniki pracy magazynu

– wskaźniki ekonomiczne pracy magazynu

– wskaźniki kosztowe pracy magazynu

Gospodarka magazynowa to bardzo ważny element w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ to przez magazyn przepływają surowce, materiały i produkty.  Czynności magazynowe koncentrują się na zadbaniu o to, co firma zakupiła i wyprodukowała, na zapewnieniu wyrobom doskonałej jakości i właściwych warunków przechowywania.