×

Badanie wariografem – w jaki sposób działa wykrywacz kłamstw?

Badanie wariografem – w jaki sposób działa wykrywacz kłamstw?

W psychologii znajdziemy wiele gestów oraz znaków, które mogą świadczyć o tym, że ktoś mówi nieprawdę. Niestety, żaden z nich nie daje stuprocentowej pewności i może podlegać naszej nadinterpretacji. Naukową metodą sprawdzania prawdomówności drugiej osoby jest psychofizjologiczne badanie poligraficzne. To dokładny pomiar reakcji zachodzących w organizmie na skutek kłopotliwych pytań lub udzielania nieszczerych odpowiedzi.

Etapy psychofizjologicznego badania wariografem

Pierwszą fazą jest rozmowa wstępna z klientem. Na jej podstawie określone zostają dokładne oczekiwania oraz przedmiot testu. W drugiej fazie pojawia się osoba badana, która musi najpierw poznać szczegóły dotyczące przebiegu badania, a następnie wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie. Sam test trwa kilkadziesiąt minut, jest całkowicie bezbolesny i przebiega w komfortowych warunkach. Badacz monitoruje pomiar oraz zaznacza pytania, w których nastąpiły zmiany fizjologiczne w organizmie osoby badanej.

Czy wariograf jest metodą absolutnie skuteczną?

Zawsze należy brać pod uwagę czynniki, które mogą zakłócać rzetelność pomiaru. Jednak prawidłowo przeprowadzony test w odpowiednich warunkach daje niemal stuprocentową pewność co do tego, czy osoba badana udzielała szczerych odpowiedzi. Wariograf mierzy bowiem nieświadome reakcje fizjologiczne w organizmie, których nie da się kontrolować. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj: http://badaniewariografem.pl. Test wykonany przez specjalistów praktycznie wyklucza możliwość oszukania urządzenia i celowego wpłynięcia na jego wyniki przez osobę badaną.

W jakich sytuacjach można zastosować wykrywacz kłamstw?

Obszar zastosowania wariografu jest bardzo rozległy. Urządzenie jest wykorzystywane w sądownictwie, w sferach biznesu, a także do celów prywatnych. Psychofizjologiczne badanie poligraficzne to uniwersalna metoda sprawdzenia wiarygodności i szczerości osoby badanej. Należy oczywiście uwzględnić, że osoba musi najpierw wyrazić zgodę na przeprowadzenie testu.