×

Integracje systemów informatycznych i ich zalety dla przedsiębiorstwa

Integracje systemów informatycznych i ich zalety dla przedsiębiorstwa

Innowacyjne, nieustannie rozwijające się sruktury informacyjno-komunikacyjne wpisały się na stałe w codzienne życie ludzi, ale także w działalność przedsiębiorców. We współczesnym świecie nikt z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez dostępu do Internetu, a biznes bez niego nie ma szans na rozwój. Współcześnie konieczne stało się utworzenie przez firmy własnych stron internetowych, prowadzenie kampanii reklamowych w sieci oraz stały kontakt mailowy z klientami.
Aby przedsiębiorstwo miało szanse w ogóle zaistnieć w Internecie i być tam widoczne dla potencjalnych klientów, obowiązkowe jest wykonanie szeregu działań i zabiegów. Wszystkie te działania łączy jedna nazwa: marketing internetowy.
Marketing internetowy skupia się głównie na badaniu potrzeb klienta, który poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej określonej frazy informuje o swoich preferencjach i oczekiwaniach. Dzięki wyszukiwarce trafia na witryny internetowe sklepów, które są w stanie w najlepszym stopniu zaspokoić jego potrzeby. Przeważająca część sfinalizowanych transakcji handlowych rozpoczyna się właśnie od wyszukiwarek internetowych.
Kluczem do zjednania sobie jak największej grupy klientów w Internecie jest posiadanie funkcjonalnej i bogatej treściowo strony internetowej. Strony internetowe przedsiębiorstw nastawionych na sprzedaż towarów i usług przez Internet powinny być udoskonalone pod kontem SEO oraz zbudowane na najnowszym oprogramowaniu, a także odznaczać się przejrzystością oraz dobrym i szybkim hostingiem.
Posiadanie profesjonalnej strony www to niestety nie wszystko. Samo jej stworzenie jest bezużyteczne, jeśli ewentualni klienci nie będą mogli jej odnaleźć. Aby mogła być ona widoczna w sieci konieczne jest podjęcie wielu działań służących jej wypozycjonowaniu, czyli ukazaniu się w grupie pierwszych wyszukiwarki. Do działań tych należą: linki sponsorowane, reklama kontekstowa, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarki i mapkach Google. W zależności od aktualnej pozycji strony w sieci i efektów jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, należy wybrać odpowiednie narzędzie pozycjonowania.

Wyjątkową właściwością Internetu, bardzo cenną z punktu widzenia marketingu, jest łatwość gromadzenia informacji oraz szybka komunikacja, co pozwala otworzyć się firmie na nowych klientów, do których jej oferta wcześniej nie mogła dotrzeć. W odróżnieniu od prasy, radia czy telewizji, Internet daje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompletną ofertą firmy, ale także na złożenie zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej. Bardzo ważną rzeczą jest także dbałość o wiarygodność przedsiębiorstwa w cyberprzestrzeni, co oznacza szybką reakcję na zapytania klientów, bieżącą aktualizację strony oraz przedstawianie oferty zgodnej z rzeczywistością. W budowaniu zaufania do marki wśród użytkowników Internetu bardzo przydatne okazały się popularne od kilku lat portale społecznościowe. Charakteryzują się one przede wszystkim dużym zasięgiem i oferują dostęp do informacji na temat użytkowników jak np. wiek, zainteresowania itp. Na tego typu portalach firma ma możliwość utworzenia własnego profilu, gdzie może umieszczać informacje na temat swojej działalności, linki do oferowanych produktów lub usług, spotów reklamowych i tym podobne. Każdy użytkownik może przyłączyć sie do profilu przedsiębiorstwa i śledzić jego ofertę oraz działalność. Najciekawsze jest to, że stworzenie konta na portalu społecznościowym jest bezpłatne, co oznacza, że firma nie ponosi żadnych kosztów za przyciąganie w ten sposób potencjalnych klientów.


W dobrze funkcjonujących i rozwijających się przedsiębiorstwach często konieczne staje się wprowadzenie kilku systemów informatycznych, których zadaniem jest wsparcie zatrudnionych tam pracowników i usystematyzowanie danych. Mogą to być systemy do prowadzenia rachunkowości, do obsługi magazynu itp. Wszystkie te oprogramowania zazwyczaj są zróżnicowanie i posiadają rozmaite możliwości. Aby wszystkie one mogły ze sobą współpracować i korzystać np. z tej samej bazy danych bądź wymieniać dane między sobą, niezbędne są integracje systemów informatycznych. Trzeba podkreślić, że nie wszystkie oprogramowania pozwalają na zintegrowanie ich z innymi systemami, ale zdecydowana większość tak. Wszystko zależy od programów, na których pracuje firma. Integrację systemów można podzielić na jednostronną i dwustronną. Mając do czynienia z bardzo skomplikowanymi programami informatycznymi stosuje się integrację jednostronną. Dane przepływają wtedy z jednego programu, który wysyła dane, do drugiego, który je odbiera. Czynność powrotna nie jest możliwa, jednak taki rodzaj integracji dla wielu firm jest wystarczający. Integracja dwustronna to kompleksowe połączenie systemów informatycznych. Dane mogą wtedy być przesyłane we wszystkich kierunkach, a funkcjonalność łączonych systemów wielokrotnie wzrasta. Przedsiębiorstwo przed dokonaniem wyboru co do rodzaju połączenia musi wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym jest koszt wykonania połączenia, następnym – funkcjonalność zastosowanego rozwiązania, ostatnim – możliwości posiadanego oprogramowania. Bez względu na wybór rodzaju integracji, niesie ona ze sobą mnóstwo korzyści, które są dostrzegalne w krótkim odstępie czasu.
W ostatnich latach świadomość konieczności posiadania profesjonalnej reprezentacji w sieci wśród przedsiębiorców znacząco wzrosła. Wzrasta również poziom ich informatyzacji i wykorzystania najnowszych rozwiązań systemowych i informatycznych. To wielka zmiana dla przedsiębiorstw, ale także nieograniczone możliwości, które mogą zwiększyć rozwój firm i wygenerować ogromne przychody.