×

Jak rozliczyć dochody z najmu lub z dzierżawy w PIT programie

Jak rozliczyć dochody z najmu lub z dzierżawy w PIT programie

Istnieją różne sposoby uzyskiwania dochodów. Należy je wykazać w formularzu PIT . Warto uświadomić sobie, jakie czynności i działalności wchodzą w skład przychodów, by składając PIT nie mieć problemów ze skarbowymi organami państwowymi. Pierwszym krokiem prowadzącym do rozliczenia powinno być pobranie wspierającej aplikacji komputerowej, jaką jest PIT program. Dzięki niej szybko i bez najmniejszych problemów będziemy mogli wystawić nasze druki typu PIT 37, jak również te mniej standardowe. Program PIT jest całkowicie darmowy – nie poniesiemy żadnych kosztów z tytułu jego użytkowania. PITy program 2018 przeznaczony jest również dla osób, które zajmują się najmem lub dzierżawą, a z tego sposobu uzyskiwania stałego dochodu korzysta coraz większa liczba osób.

Rozróżnić należy dwa podejścia, dzięki którym podatnik może rozliczyć się z najmu, lub z dzierżawy, za pośrednictwem programu do PITów. Pierwszym rozwiązaniem jest rozliczenie według skali podatkowej. Drugim sposobem jest rozliczenie drogą ryczałtu, stawka ryczałtu wynosi 8,5%. Aby móc skorzystać z drugiego wymienionego sposobu rozliczenia dochodów, należy spełnić szereg warunków, w innym przypadku pozostaje nam tradycyjne rozliczenie. Obie metody wymagają obliczeń matematycznych, których dokonać może utomatycznie aplikacja komputerowa.

Najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło dodatkowego przychodu. Nie ma jednak żadnych przeciwskazań, by zachodziło zjawisko najmu , lub też dzierżawy, w ramach prowadzonej przez podatnika działalności, jednak bardziej powszechne jest pierwsze rozwiązanie. Zgodnie z zapisami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z najmu powinny być rozliczane w Picie za pomocą stawek podatkowych. Wyjątkiem są te osoby, które złożą do swojego urzędu skarbowego specjalne oświadczenie, w którym stwierdzą, że chcą się rozliczać w ramach ryczałtu od swoich przychodów zewidencjonowanych.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowych jasno wskazuje, że od poszczególnych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne, w tym także najmu, dzierżawy czy też podnajmu w ramach prowadzonej pozarolnicznej działalności gospodarczej, należy odprowadzać podatek. Natomiast osoby fizyczne, które najmują lub dzierżawią za pośrednictwem umów, które nie wchodzą w skład pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zdecydować się na opłacanie ryczałtu od tych przychodów.

Najważniejszych aspektem tego działanie jest jednak przestrzeganie terminarza. Osoby, które są zainteresowane rozliczeniem na prawach ryczałtu muszą bezwzględnie pamiętać o dacie 20 stycznia danego roku, kiedy to najpóźniej należy złożyć specjalne oświadczenie do wskazanego naczelnika urzędu skarbowego. Bez takiego pisma nie ma szans na rozliczenie w ramach zryczałtowanego podatku.

We wszystkich przypadkach wynajmowania, czy też dzierżawy, warto posiłkować się aplikacjami wspomagającymi, zwłaszcza przy pierwszym rozliczeniu się z przychodów, które zostały wygenerowane z tego źródła. Niektóre przepisy w ustawie o podatku dochodowym mogą okazać się skomplikowane, jednak z PIT programem można bardzo szybko i sprawnie wystawić druki zeznań podatkowych. Warto nie zostawiać sobie wszystkich działań na ostatnie terminy rozliczenia. Jeśli jednak tak się zdarzy to można wysłać PITy za pośrednictwem sieci internetowej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Druki można przesłać również za pomocą programu do PITów, całkowicie bezpłatnie.