×

Nowy obowiązek przedsiębiorców wobec organów kontroli skarbowej

Nowy obowiązek przedsiębiorców wobec organów kontroli skarbowej

Ostatnio wśród przedsiębiorców dość głośno jest o Jednolitym Pliku Kontrolnym zwanym JPK. Wciąż powstają pytania, których przedsiębiorstw JPK dotyczy i od kiedy obowiązuje. Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych księgowych, posiadających ustandaryzowaną strukturę i format, stworzony w oparciu o programy do prowadzenia księgowości. Powstaje on poprzez eksport danych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych wykonanych w danym przedziale czasowym. Generuje się go w formacie XML, pozwalającym na jego łatwe przetwarzanie. JPK to więc nic innego jak dodatkowa ewidencja gromadząca i porządkująca dane według wyznaczonego systemu. Schemat ten obejmuje : księgi rachunkowe – JPK KR, wyciąg bankowy – JPK WB, magazyn – JPK MAG, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT – JPK VAT, faktury VAT – JPK FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK PKPIR, ewidencja przychodów – JPK EWP. Przekazywanie danych w postaci elektronicznej na prośbę organów Kontroli Administracji Skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapewniających bezpieczeństwo, wiarygodność i niepodważalność danych zawartych w księgach. Dotąd obowiązujące przepisy nie definiowały dokładnej formy przekazywania danych organom kontroli skarbowej. Informacje udostępniano w formie elektronicznej, ale w różnych formatach, co uniemożliwiało ich analizowania i zestawiania. Komplikowało to pracę urzędnikom i absorbowało ogromną ilość czasu. Rozwiązaniem tego problemu stał się właśnie Jednolity Plik Kontrolny. Jego podstawowym zadaniem jest usunięcie bariery elektronicznej w przekazywaniu danych, co pozwoli na skrócenie czasu kontroli oraz obniżenie kosztów. W większej części przypadków przekazanie pliku będzie wiązało się z dokonaniem czynności sprawdzających, po których nie będzie konieczności przeprowadzenia kontroli u podatnika.

Dostęp organów administracji skarbowej do przejrzystych danych pozwoli na sprawne wyszukanie błędów, co daje szansę na efektywne przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT czy unikaniu opodatkowania. Dodatkową korzyścią jest ujednolicenie procedur kontrolnych i sprawdzających, co da szansę skutecznej zarządzać zespołami prowadzących kontrolę. Aby JPK spełnił swoje zadanie, do nowych wytycznych muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy. Wszystkie programy księgowe w firmie muszą posiadać możliwość eksportu danych dotyczących wszelkich operacji księgowych w danym okresie. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych w jednym z dwóch terminów: od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty, od lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do comiesięcznego przekazywania JPK organom kontroli skarbowej bezwzględnie zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Od 1 lipca 2016 roku zobowiązane są do tego duże podmioty, od 1 stycznia 2017 – małe i średnie, natomiast od 1 stycznia 2018 – mikro przedsiębiorcy. O tym czy dane przedsiebiorstwo jest dużym, średnim, małym, czy mikro przedsiębiorstwem decyduje średnia liczba zatrudnionych w danym roku pracowników, roczny obrót netto ze sprzedaży oraz suma aktywów bilansu. Te trzy parametry określa się na podstawie dwóch ostatnich lat działalności. Aby sprostać wymogom wynikającym z nowych przepisów najprościej byłoby wyposażyć się w oprogramowanie umożliwiające łączenie plików JPK pochodzących z różnych miejsc i dowolnych systemów księgowych lub sprzedażowych oraz przesyłanie go organom podatkowym w formie elektronicznej. Takim właśnie programem jest JPK Link stworzony przez Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT. Program JPK Link, połączy różne bazy w jeden plik JPK, w którym każdy dokument będzie wykazany w osobnej pozycji. Warunek jest jeden – wszystkie programy księgowe, w których tworzone są te dokumenty muszą mieć możliwość utworzenia pliku JPK w aktualnej strukturze XML określonej przez ministerstwo finansów. Program obsługuje także plik JPK VAT, którego comiesięczna wysyłka jest obecnie obowiązkiem większości przedsiębiorców.

Dodawanie plików źródłowych w programie JPK Link jest bardzo proste. Umożliwia on scalanie plików JPK w module Scal JPK. Użytkownik wskazuje, gdzie znajdują się te pliki (na dysku, na pendrive, w zasobach sieciowych itd.), a następnie korzysta z funkcji Dodaj bądź przeciąga je na pulpit programu. Dołączenie plików do programu bądź łączenie JPK nie skutkuje żadną ingerencją w te pliki. Pozostają one w swojej lokalizacji w niezmienionej formie. Program JPK Link™ odnotowuje jedynie ich położenie. W programie JPK Link™ można bez problemu sprawdzić czy pliki otrzymane z różnych systemów, pochodzące od różnych producentów i utworzone w różnych lokalizacjach są prawidłowe. Jeśli weryfikacja poszczególnych plików i całej Grupy przebiegła pomyślnie, wtedy za pomocą funkcji Scal można rozpocząć scalanie Grupy. Po chwili pojawi się komunikat poświadczający o prawidłowo przygotowanym złączonym pliku i można rozpocząć jego wysyłkę. Cały proces tworzenia jednego pliku JPK i jego wysyłki odbywa się w paru prostych krokach: wskazanie plików JPK, weryfikacja plików, scalanie plików, podpisanie scalonego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanie scalonego pliku, pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Program JPK Link jest dedykowany dla jednostek budżetowych, firm wielooddziałowych i biur rachunkowych. Do obsługi programu jest niezbędny system Windows 7 lub wyższy. JPK Link to program kompleksowy i godny polecenia. Każdy przedsiębiorca z pewnością będzie zadowolony z jego użytkowania.