×

Własny biznes i opłaty z nim związane!

Własny biznes i opłaty z nim związane!

Chcąc założyć własny biznes należy liczyć się z różnego rodzaju opłatami i wydatkami. Przedsiębiorca w pierwszej kolejności musi uwzględnić opłaty administracyjno-skarbowe. Należą do nich podatki, składki na ZUS oraz,  nie we wszystkich przypadkach składki na PFRON. Koszty te niestety w znacznym stopniu obciążają budżet przedsiębiorców, często zniechęcają także do założeni a działalności przyszłych biznesmenów. Wbrew pozorom to wszystko nie jest tak skomplikowane jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Jest to dość proste zwłaszcza przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. W razie kłopotów z rozliczeniem można wykorzystać specjalne programy księgowe lub skorzystać z usług biura rachunkowego.

Zakładając własną działalność mamy do wyboru cztery formy opodatkowania: podatek PIT, podatek CIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

własny biznes

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Osoby fizyczne i niektóre spółki osobowe mogą rozliczać się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kartę podatkową jako formę rozliczeń mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek cywilnych, którzy prowadzą firmę w małej skali.

Każdy, kto założył działalność gospodarczą zobowiązany jest do uiszczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, rentowym, wypadkowym i emerytalnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Należy pamiętać, że osoby, które rozpoczynają prowadzenie swojej pierwszej działalności  mogą korzystać  z ulg i płacic mniejszą kwotę przez pierwsze 2 lata.

Każda firma, która zatrudnia minimum 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i nie zatrudnia wymaganej przez ustawodawcę liczby pracowników niepełnosprawnych, która stanowi 6% zatrudnionych, jest zobowiązany co miesiąc dokonywać wpłaty na  rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty oblicza się mnożąc liczbę pracowników niepełnosprawnych brakującą do osiągnięcia wymaganych 6% przez 40,65% przeciętnego wynagrodzenia.

Oczywiście poza powyższymi kosztami mogą wystąpić także inne. Jednak zależą one od rodzaju działalności gospodarczej. Mogą to być opłaty za zaświadczenia, pozwolenia, rejestrację pojazdów i wiele innych.